Welkom > Ms en Pijn

Ms en Pijn

Pijn is een veel voorkomende klacht en symptoom bij MS. Pijn kan mensen belemmeren in hun dagelijkse activiteiten op het werk en in hun vrije tijd. Pijn is vaak tegelijk aanwezig met andere symptomen, zoals depressie, spasticiteit en mobiliteitsproblemen. Daarnaast hebben mensen met MS soms ook andere ziektes. Dit maakt de diagnose en behandeling van pijn zeer complex.

Pijn is niet een symptoom dat als eerste geassocieerd wordt met MS. Toch ervaart ongeveer tweederde van de mensen met MS gedurende het verloop van hun ziekte pijn. Pijn kan zich openbaren als pijn vanuit het centrale zenuwstelsel door een aantasting van de geleiding in of disbalans tussen zenuwen. Pijn kan ook veroorzaakt worden door het bewegingsapparaat door een verandering van de stand van het lichaam, beweging en conditie van het botweefsel.

De meest voorkomende pijnsyndromen die mensen met MS ervaren zijn:
  • Continue brandende pijn in de ledematen;
  • Aangezichtspijn;
  • Pijnlijke tonische spasmen (een krampachtige, trekkende pijn);
  • Rugpijn;
  • Hoofdpijn (vaker dan de doorsnee populatie van de bevolking).