Welkom > MS en Werken

MS en Werken


Voor veel mensen is werk erg belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door
het werk ben je financieel onafhankelijk. Werk is goed voor het gevoel van
eigenwaarde. De meeste mensen hebben ook plezier in hun werk. Werk biedt
vaak de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, het geeft structuur in je
leven en levert sociale contacten op.

De diagnose Multipele Sclerose (MS) komt meestal als iemand midden in de
opbouw van zijn leven zit. Jonge mensen zijn voor een werkgever vaak heel
waardevol. Misschien veroorzaakte de diagnose MS een enorme deuk in je
zelfvertrouwen. Bedenk dan dat je ook na de diagnose nog dezelfde persoon
bent als voor de diagnose. Je bezit nog dezelfde kwaliteiten en vaardigheden.

MS is een grillige ziekte. De ernst van de klachten varieert. Sommige
symptomen treden tijdelijk op en andere zijn permanent. Er zijn mensen met
MS die hun werk gewoon kunnen blijven doen. Anderen kunnen alleen blijven
werken als het werk wordt aangepast. Voor een enkeling is werken niet meer
mogelijk. Ook het verloop van de aandoening en welke klachten iemand gaat
krijgen, is niet te voorspellen. Die onzekerheid over de toekomst maakt het
extra moeilijk om na denken over je werk en een carrière. Je hoeft je echter
niet te haasten om allerlei beslissingen te nemen over je toekomst. Gewoon
doorgaan en afwachten hoe je leven zich verder ontwikkelt, ligt meer voor de
hand.